Họ và tên: Trương Châu

Nghề nghiệp: Giảng viên.

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ thông tin. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0916.816.977

Email: chaut@kthcm.edu.vn; lophoctructuyen7@gmail.com

Website: https://www.truongchau.tk

Địa chỉ cơ quan: 33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh.