Sơ lược về môn học

- Vị trí: Lập trình cơ bản được học ở học kỳ 1 trong sơ đồ tiến trình đào tạo của chuyên ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm).

- Tính chất: Môn học lập trình cơ bản cung cấp kiến thức và kĩ năng về lập trình, hỗ trợ phục vụ cho các môn học chuyên môn và phục vụ hoạt động nghề nghiệp sau này .

Chương trình môn học

Download (Click chuột để truy cập)

Tài liệu

- Tài liệu lý thuyết

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành

Download (Click chuột để truy cập)