Sơ lược về môn học

- Vị trí: Sử dụng bảng tính nâng cao là môn học tự chọn trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Hiện nay, phần mềm bảng tính đã được sử dụng rộng rãi để trợ giúp tính toán trong trong công tác văn phòng và nhiều lĩnh vực khác như phân tính tài chính, kế toán - thống kê... do vậy, việc rèn luyện kỹ năng sử dụng bảng tính nâng cao là một trong các yếu tố cần thiết đối với những chuyên viên văn phòng khi cần thể hiện kỹ năng cao cấp về Công nghệ Thông tin.

Chương trình môn học

Download (Click chuột để truy cập)

Tài liệu

- Tài liệu lý thuyết

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành

Download (Click chuột để truy cập)

Hướng dẫn thực hành

- Tài liệu hướng dẫn thực hành

Download (Click chuột để truy cập)


- Video hướng dẫn thực hành

Download (Click chuột để truy cập)

- Dữ liệu để thực hành

Download (Click chuột để truy cập)