Sơ lược về môn học

- Vị trí: Tin học ứng dụng trong kinh doanh là môn học bắt buộc thuộc nhóm môn học cơ sở của chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh xuất nhật khẩu và Kinh doanh quốc tế trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Tin học ứng dụng trong kinh doanh là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực về quản lý công việc kinh doanh doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Chương trình môn học

Download (Click chuột để truy cập)

Tài liệu

- Tài liệu lý thuyết

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu tham khảo tiếng Anh

Download (Click chuột để truy cập)

Hướng dẫn thực hành

- Video hướng dẫn thực hành

Download (Click chuột để truy cập)