Sơ lược về môn học

- Vị trí: Thực hành quản trị trên máy là môn học tự chọn của chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Môn học thực hành quản trị trên máy cung cấp kiến thức về quản trị, cách vận hành cơ cấu tổ chức, sử dụng công cụ phần mềm bảng tính để thực hiện phần hành nghiệp vụ trong tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Chương trình môn học

Download (Click chuột để truy cập)

Tài liệu

- Tài liệu lý thuyết

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành

Download (Click chuột để truy cập)

Hướng dẫn thực hành

- Tài liệu hướng dẫn thực hành

Download (Click chuột để truy cập)

- Dữ liệu để thực hành

Download (Click chuột để truy cập)