Sơ lược về môn học

- Vị trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin, cũng như việc sử dụng máy tính trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.

Chương trình môn học

Download (Click chuột để truy cập)

Tài liệu

- Tài liệu lý thuyết (Tổ Tin học_CĐKT)

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu lý thuyết (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp)

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành (Tổ Tin học_CĐKT)

Download (Click chuột để truy cập)

- Tài liệu thực hành (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp)

Download (Click chuột để truy cập)

Hướng dẫn thực hành

- Video hướng dẫn thực hành

Download (Click chuột để truy cập)